Over DGPM Consultancy...

Passie voor het vak


DGPM staat voor een gedreven en ervaren professional. Met hartstocht voor het vakgebied. Ik haal mijn voldoening en energie uit het helpen van mijn klanten, het uitdragen van mijn visie op projectmanagement en het creëren en realiseren van projecten.

DGPM komt voort uit DGCC, een onderneming waarmee ik sinds 1994 actief ben op het gebied van ICT-consultancy. Sindsdien heb ik de kern van de activiteiten verlegd naar Projectmatig Werken en Veranderings-management.Met DGPM hecht ik groot belang aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik streef naar integriteit, duurzaamheid en professionaliteit.

Als ICT-Professional ben ik ingeschreven in het register voor IT professionals. Hiermee onderwerp ik mij aan de Gedragscode die eisen stelt aan de professionaliteit van informatici en aan het kwalitatief verantwoord en maatschappelijk betrokken uitoefenen van het informaticaberoep.

Tot de plichten van een Register Informaticus behoort de Permanente Educatie: het op pijl houden van kennis en kunde door studie of het geven van onderricht. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar het VRI.