Interessante Links

Ik stel uw bezoek aan mijn site zeer op prijs. Hieronder vindt u enkele andere sites met nuttige informatie.

RISMAN
Deze site geeft inzicht in de risicobenadering volgens de RISMAN-methode, een methode die inmiddels met succes is/wordt toegepast bij een groot aantal civieltechnische werken.

IPMA Nederland

IPMA-Nederland maakt deel uit van IPMA (International ProjectManagement Association). IPMA is de overkoepelende vereniging waar 42 nationale projectmanagementverenigingen in vertegenwoordigd zijn. IPMA zorgt er voor dan de landelijk behaalde certificaten internationaal erkend zijn en aan dezelfde standaards voldoen

PMBoK
PMBoK
is de afkorting van de Project Management Body of Knowledge. PMBoK is een ANSI-norm voor projectmanagement welke in 1987 is ontwikkeld door het Amerikaanse Project Management Institute. Het kan worden gezien als de tegenhanger van Prince2 die in de Verenigde Staten en het Verre Oosten.
PMBoK is het referentiewerk waarop het PMP-examen (Project Management Professional) is gebaseerd.

VRI
Vereniging voor
Register Informatic heeft als doel de informatici te verzamelen in een Register, die bereid waren zich te onderwerpen aan een Gedragscode. De Gedragscode zoals die door de VRI is opgesteld, stelt eisen aan de professionaliteit van informatici en aan het kwalitatief verantwoord en maatschappelijk betrokken uitoefenen van informatica-beroepen. In de loop van de jaren is ook Permanente Educatie tot de plichten van de leden gaan behoren.

KNVI
De Koninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals is een sterke loyale hub in een wereldwijd netwerk van informatieprofessionals, die je kennis, kennissen en kwalificaties kan bieden in het brede en diverse domein van de informatieprofessional.

AXELOS
AXELOS is een joint venture, opgericht in 2013 door het Cabinet Office namens de regering in het Verenigd Koninkrijk voor het beheren en ontwikkelen van de Global Best Practice-portefeuille. Voorbeelden hiervan zijn Prince2, MSP, ITIL, M_o_R, P3O, MoP, AgileSHIFT en MoV.

ASL / BiSL
De ASL BiSL Foundation (vh de stichting ASL Foundation) beheert sinds enkele jaren het ASL- en BiSL-gedachtengoed en draagt dat verder uit. De stichting beoogt daarmee business en IT dichter bij elkaar te brengen. Want ketenintegratie is noodzakelijk, ook - en misschien zelfs juist - voor de informatievoorziening.